Tarihe gore AramaOkuma yazma öğrendi 7 yaşında fatura kesti
Okuma yazma öğrendi 7 yaşında fatura kesti
Ali Eldem, Sarıcakayalı. Eskişehir'in yerlilerinden. Şehrin ticari hayatında önemli bir yere sahip. Ticari hayata nasıl başladığını kısaca şu cümlelerle anlatıyor : Okuma yazma öğrendim. 7 yaşında fatura kestim.